Dane kontaktowe
Dane teleadresowe:

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o.
ul. Ługi 1 , 26 – 021 Daleszyce
NIP: 657-28-83-110
REGON: 260460763KRS 0000381317
Konto:
Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno Nr konta:79 84850009 0006 0121 2000 0001

tel. + 48 41 307 20 21 - czynny 24h
fax + 48 41 307 20 54

adres do wysyłki stanów wodomierzy:
e-mail:
zuk@zukdaleszyce.pl
 Godziny pracy: poniedziałek – piątek : 7.00-15.00
KASA: poniedziałek – piątek : 7.30-14.30