Witamy na stronie Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach

Na Naszej stronie znajdą Państwo Wzory dokumentów, wnioski, którymi posługujemy się w naszej firmie oraz cennik. Mamy nadzieję, że dokumenty te ułatwią Państwu współprace z Nami.

Zapraszamy.
OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniach 02.11.2016r (środa) i 03.11.2016r (czwartek) mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w msc: Suków w godz od 13.00 do 18.00 spowodowane brakiem prądu – prace wykonywane na sieci energetycznej przez PGE.

OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniach 02.11.2016r (środa) i 03.11.2016r (czwartek) nastąpić przerwy w dostawie wody w msc: Mójcza w godz od 8.00 do 18.00 spowodowane brakiem prądu – prace wykonywane na sieci energetycznej przez PGE.

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o. o. informuje, że od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. będą obowiązywać następujące ceny i opłaty za pobraną wodę i odprowadzane ścieki:
I. gospodarstwa domowe, placówki oświatowe publiczne i niepubliczne oraz ochotnicze straże pożarne:
3,19 zł ( w tym VAT) – woda za 1 m3
4,39 zł (w tym VAT) – ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60zł (w tym VAT)
II. pozostali odbiorcy wody i dostawcy ścieków:
3,52zł ( w tym VAT) – woda za 1 m3
8,95 zł ( w tym VAT) – ścieki za 1 m3
miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 2,60zł (w tym VAT)

Powyższe ceny i opłaty wynikają z taryf zweryfikowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce zatwierdzonych Uchwałą nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25.11.2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce oraz z Uchwały nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25.11.2015r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.