Cennik
Opłaty za wodę i ścieki
od 1 stycznia 2017


Woda


Grupa 1 - Zaopatrzenie w wodę indywidualnych gospodarstw domowych , placówek oświatowych publicznych i niepublicznych oraz ochotniczych straży pożarnych
3.44 zł brutto za każdy m3 dostarczonej wody z wodociągu gminnego
2,60 zł brutto stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc

Grupa 2 – Zaopatrzenie w wodę dla pozostałych grup odbiorców.
3,75 zł brutto za każdy m3 dostarczonej wody
2,60 zł brutto stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc

Ścieki


Grupa 1 – Ścieki odprowadzane do kanalizacji zbiorczej przez indywidualne gospodarstwa domowe, placówki oświatowe publiczne i niepubliczne oraz ochotniczą straż pożarną
4,64 zł brutto za każdy m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji

Grupa 2 – Pozostali odbiorcy z terenu miasta i gminy Daleszyce nie uwzględnieni w grupie 1.
9,45 zł brutto za każdy m3 dostarczonych ścieków do kanalizacji


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------