Zakup sprzętu specjalistycznego

Informacja o dofinansowaniu zadania: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Daleszycach w celu prawidłowego funkcjonowania systemu wodno – ściekowego” na kwotę 261 535,00 zł - ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Wróć