Cennik

Opłaty za wodę i ścieki
od 01 stycznia 2022

Woda

Grupa 1

Zaopatrzenie w wodę indywidualnych gospodarstw domowych , placówek oświatowych publicznych i niepublicznych oraz ochotniczych straży pożarnych:

  • 3,94 zł brutto za każdy m3 dostarczonej wody z wodociągu gminnego

  • 2,60 zł brutto stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc

 

Grupa 2

Zaopatrzenie w wodę dla pozostałych grup odbiorców:

  • 3,94 zł brutto za każdy m3 dostarczonej wody

  • 2,60 zł brutto stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc.

 

Ścieki

Grupa 1

Ścieki odprowadzane do kanalizacji zbiorczej przez indywidualne gospodarstwa domowe, placówki oświatowe publiczne i niepubliczne oraz ochotniczą straż pożarną:

  • 9,21 zł brutto za każdy m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji

Grupa 2

Pozostali odbiorcy z terenu miasta i gminy Daleszyce nie uwzględnieni w grupie 1:

  • 13,61 zł brutto za każdy m3 dostarczonych ścieków do kanalizacji