Zgłoś awarię
Podaj stan wodomierza
Do pobrania
Cennik
Kontakt
Zgłoś nielegalny pobór
Badania
Biuletyn informacji publicznej

Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                                                                                              Kielce, 2023-09-22

w Kielcach

25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 4

 

 

Komunikat

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu:

Smyków gm. Daleszyce

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analizy próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 29.08.2023 r. i 19.08.2023 r. zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o. ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce (po przeprowadzeniu działań naprawczych) stwierdzono, że spełnia ona wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowie i nadaje się do spożycia przez ludzi.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Więcej...

Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.09.2023 roku, w miejscowości Daleszyce, w obrębie Placu Staszica, w godzinach między 8:00-12:00, mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody spowodowane koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy!!!

Więcej...

Ogłoszenie

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w DALESZYCACH SPÓŁKA Z O.O. ogłasza drugi, pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Zakładu.

 

Więcej...

Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach informuje, że w dniu 05.09.2023 roku, w miejscowości Mójcza ul . Chabrowa, w godzinach od 8:00 do 15:00, mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody spowodowane koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy!!!

 

Więcej...

Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Kielce, 2023-08-25

w Kielcach

25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 4

 

                                                               Komunikat

Skierowany do mieszkańców miejscowości:

                                       Smyków, Sieraków, Danków, Wójtostwo gm. Daleszyce

konsumentów wody z wodociągu:

Smyków gm. Daleszyce

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analizy próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.08.2023 r. (data wpływu do PSSE Kielce: 25.08.2023 r.) z urządzeń wodociągowych wodociągu Smyków gm. Daleszyce wystosował decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia (do czasu uzyskania wyników badań stwierdzających prawidłowe wartości parametrów mikrobiologicznych).

Z uwagi na fakt, iż w badanej próbce stwierdzono 2 jtk/100 ml bakterii grupy coli oraz wykluczono obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków, uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych (m.in. chlorowanie i płukanie sieci), które mają być prowadzone przez okres 30 dni.

 

Nie wydano zakazu używania wody. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić okresowa zmiana smaku i zapachu wody ze względu na obecność chloru w wodzie.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Więcej...

Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                                                                                                           Kielce, 2023-08-25

w Kielcach

25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 4

 

 

Komunikat

Skierowany do mieszkańców miejscowości:

 

Borków, Słopiec, Trzemosna gm. Daleszyce

konsumentów wody z wodociągu:

Borków gm. Daleszyce

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analiz próbek wody pobranej w dniu 22.08.2023 r. (data wpływu do PSSE Kielce: 25.08.2023 r.)  z urządzeń wodociągowych wodociągu Borków gm. Daleszyce (po przeprowadzeniu działań naprawczych) stwierdzono, że spełnia ona wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i nadaje się do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach wydał w dniu 25.08.2023 r. pisemną decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Borków, gm. Daleszyce.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Więcej...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 07.08.2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 830 do 1130

nastąpią przerwy w dostawie wody w msc. Suków Modrzewie i Suków Babie, spowodowane awarią na sieci wodociągowej.

Więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

W związku ze zdalnymi odczytami głównych wodomierzy, prosimy mieszkańców Daleszyc o podawanie stanów podwodomierzy: email (zuk@zukdaleszyce.pl) lub telefonicznie ( tel. 41 307 20 21 ) w terminach do 15 dnia w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Więcej...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o. o.

informuje, że w dniu 3.08.2023 r ( Czwartek)

w msc. Marzysz Drugi od nr 10 do nr 20 ,

w godzinach od 900 do 1300

nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Więcej...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o. o. informuje, że w dniu 1.08.2023 r ( wtorek)

z ujęcia wody w msc. Mójcza,

w godzinach od 1000 do 1300

nastąpią przerwy w dostawie wody

dot. msc. Mójcza, Kielce: ul. Chabrowa, Rozmarynowa oraz Wojska Polskiego.

Więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

Zakład Usług Komunalnych w Pierzchnicy Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.07.2023 r. (piątek) od godziny 10:00 do godz. 13:00, w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej w miejscowości Pierzchnianka mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w dostawie wody oraz krótkotrwałe pogorszenie jakości wody dla odbiorców miejscowości:

Szczecno gm. Daleszyce

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z dyspozytorem pod numerami telefonów: 41 3538215 lub 667 995 241.

Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                 Prokurent

mgr Anna Wojnowska

Więcej...

Komunikat

 KOMUNIKAT

Więcej...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że
w dniu 27.07.2023r (czwartek)

w msc. Niestachów

w godz. od 8oo do 14oo

nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Więcej...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje o zamknięciu ujęcia Borków zasilającego miejscowości Borków- Słopiec- Trzemosna, z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego – bakterii grupy coli.

Woda zdatna do spożycia zostanie dostarczona dla mieszkańców miejscowości Słopiec i Trzemosna wodociągu Daleszyce- Kranów (ujęcie Niwy), natomiast dla mieszkańców miejscowości Borków z ujęcia Marzysz.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

 

Więcej...

Komunikat

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Insptektora Sanitarnego skierowany do mieszkańców miejscowości:

Borków, Słopiec, Trzemosna

Konsumentów wody z wodociągu:

Borków gm. Daleszyce

 

Więcej...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 05.07.2023r (środa)

w msc. Daleszyce, ul. Mickiewicza, Sienkiewicza

w godz. od 8oo do 16oo

nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

Zakład Usług Komunalnych w Pierzchnicy Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.06.2023 r. (piątek) od godziny 9:00 do godz. 11:00, w związku z włączeniem nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzelczyce mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w dostawie wody oraz krótkotrwałe pogorszenie jakości wody dla następujących odbiorców:

Skrzelczyce

Komórki

W przypadku pytań prosimy o kontakt z dyspozytorem pod numerami telefonów: 41 3538215 lub 667 995 241.

Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes Zarządu

Wojciech Pęczkiewicz

Więcej...

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z przetargu pisemnego na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o.

 

Najkorzystniejsze oferty na poszczególny sprzęt złożyli;

1. Dotycząca sprzętu „Mikrus 7 URSUS” oferta nr 4 złożona przez „RAK-POL” Rafał Rak – 18766,00 zł (słownie osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć zł 00/100).

2. Dotycząca sprzętu „Kornik flex 600” oferta nr 4 złożona przez „RAK-POL” Rafał Rak -10 326.00 zł (słownie dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć zł 00/100).

3. Dotycząca sprzętu „Zbiornik na wodę 1000 L” nr 1 złożona przez F.H.U. MATEO - 410,00 zł (słownie czterysta dziesięć zł 00/100) x 3 sztuki.

 

Prezes Zarządu

dr inż. Marek Gos

Więcej...

Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu. 27.06.2023r (czwartek)

w msc. Daleszyce ul. Kościuszki i ul. Polna w godz. od 8oo do 16oo

mogą nastąpić przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Więcej...

Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc hendrerit quis sapien ut molestie. Nulla facilisi. Praesent sit amet arcu eget turpis venenatis dapibus ac et tortor. Nunc ullamcorper gravida mauris condimentum tempus. Curabitur cursus sem eget dui finibus imperdiet. Aenean lacinia hendrerit nisi non eleifend. Proin cursus quis nunc et imperdiet. Vestibulum diam quam, ultricies ac tincidunt sed, tristique id lorem. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus tempor tortor ut mauris feugiat faucibus. Sed vitae dignissim tellus, id molestie ipsum. Morbi risus est, viverra id elit sit amet, egestas cursus enim. Phasellus feugiat blandit eleifend.

Nunc non aliquet velit. Nunc eget diam et ex eleifend accumsan hendrerit sit amet diam. Pellentesque nunc nisl, vehicula at odio ac, imperdiet pretium nibh. Sed purus magna, laoreet egestas felis eu, convallis ultricies nibh. Aliquam auctor erat ornare ligula semper, ut dignissim nibh tempus. Cras ac mollis mauris. Praesent ac aliquam velit. Suspendisse elit nisl, eleifend a ultricies vitae, faucibus sit amet dui. Pellentesque hendrerit et turpis vel porttitor.