Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. posiada w ciągłej sprzedaży produkt powstały z ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w połączeniu z wysoko reaktywnym wapnem tlenkowym. Produkt organiczno-mineralny „Dal-mer” posiada postać stałą (ziemistą). Środek poprawia właściwości glebowe nie stwarza zagrożenia dla środowiska, może być stosowany w;

- rolnictwie w uprawach polowych roślin rolniczych,

- rekultywacji gruntów zdegradowanych,

- w uprawach roślin ozdobnych i trawnikach

- na wszelkich glebach dla zwiększenia zawartości substancji organicznej.

ZUK w Daleszycach uzyskał wszystkie wymagane pozwolenia i certyfikaty związane z dopuszczeniem produktu do wprowadzenia na rynek oraz stosowania doglebowego. Wszystkie osoby prywatne i podmioty zainteresowane nabyciem naszego produktu zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o.

Ul. Ługi 1

26-021 Daleszyce

Tel. 41 307 20 21

e-mail; zuk@zukdaleszyce.pl

 

Wróć