Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                                                                                                           Kielce, 2023-08-25

w Kielcach

25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 4

 

 

Komunikat

Skierowany do mieszkańców miejscowości:

 

Borków, Słopiec, Trzemosna gm. Daleszyce

konsumentów wody z wodociągu:

Borków gm. Daleszyce

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analiz próbek wody pobranej w dniu 22.08.2023 r. (data wpływu do PSSE Kielce: 25.08.2023 r.)  z urządzeń wodociągowych wodociągu Borków gm. Daleszyce (po przeprowadzeniu działań naprawczych) stwierdzono, że spełnia ona wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i nadaje się do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach wydał w dniu 25.08.2023 r. pisemną decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Borków, gm. Daleszyce.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Wróć