Ogłoszenie

komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Kielce, 2023-08-25

w Kielcach

25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 4

 

                                                               Komunikat

Skierowany do mieszkańców miejscowości:

                                       Smyków, Sieraków, Danków, Wójtostwo gm. Daleszyce

konsumentów wody z wodociągu:

Smyków gm. Daleszyce

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analizy próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.08.2023 r. (data wpływu do PSSE Kielce: 25.08.2023 r.) z urządzeń wodociągowych wodociągu Smyków gm. Daleszyce wystosował decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia (do czasu uzyskania wyników badań stwierdzających prawidłowe wartości parametrów mikrobiologicznych).

Z uwagi na fakt, iż w badanej próbce stwierdzono 2 jtk/100 ml bakterii grupy coli oraz wykluczono obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków, uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych (m.in. chlorowanie i płukanie sieci), które mają być prowadzone przez okres 30 dni.

 

Nie wydano zakazu używania wody. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić okresowa zmiana smaku i zapachu wody ze względu na obecność chloru w wodzie.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Wróć