Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                                                                                              Kielce, 2023-09-22

w Kielcach

25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 4

 

 

Komunikat

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu:

Smyków gm. Daleszyce

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analizy próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 29.08.2023 r. i 19.08.2023 r. zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o. ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce (po przeprowadzeniu działań naprawczych) stwierdzono, że spełnia ona wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowie i nadaje się do spożycia przez ludzi.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Wróć