Ogłoszenie

Ogłoszenie

W związku ze zdalnymi odczytami głównych wodomierzy, prosimy mieszkańców msc. Szczecno o podawanie stanów podwodomierzy na email (zuk@zukdaleszyce.pl) lub telefonicznie ( tel. 41 307 20 21 ) w terminach do 10 dnia w miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad.

Wróć