Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o., informuje usługobiorców korzystających z gminnej sieci wodociągowej o zakazie wykorzystywania wody do celów innych niż socjalno-bytowe.

Wprowadzony został zakaz napełniania basenów o poj. powyżej 5m3, podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych oraz innych terenów zielonych.

Zakaz obowiązuje od dnia 01.06.2024r.

Wróć