Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiarów szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci hałasu na terenie oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Szczecnie i Marzyszu.

Badania należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Oferty z podaniem ceny oraz terminu realizacji należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail zuk@zukdaleszyce.pl do dnia 15-06-2024 r.

Wróć