Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

            Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach informuję, że w związku z przerwami dostawy energii elektrycznej do

obiektów użyteczności publicznej tj. Ujęcia wody, pompowni wody itp.  W dniu 10.07.2024 mogą wystąpić przerwy                 

w dostawie wody do mieszkańców dotyczy msc. Mójcza i Suków.

                                                                                                                                       Za uciążliwości przepraszamy.

Wróć