Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

W związku ze zdalnymi odczytami głównych wodomierzy, prosimy mieszkańców Daleszyc o podawanie stanów podwodomierzy: email (zuk@zukdaleszyce.pl) lub telefonicznie ( tel. 41 307 20 21 ) w terminach do 15 dnia w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Wróć