Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z przetargu pisemnego na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o.

 

Najkorzystniejsze oferty na poszczególny sprzęt złożyli;

1. Dotycząca sprzętu „Mikrus 7 URSUS” oferta nr 4 złożona przez „RAK-POL” Rafał Rak – 18766,00 zł (słownie osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć zł 00/100).

2. Dotycząca sprzętu „Kornik flex 600” oferta nr 4 złożona przez „RAK-POL” Rafał Rak -10 326.00 zł (słownie dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć zł 00/100).

3. Dotycząca sprzętu „Zbiornik na wodę 1000 L” nr 1 złożona przez F.H.U. MATEO - 410,00 zł (słownie czterysta dziesięć zł 00/100) x 3 sztuki.

 

Prezes Zarządu

dr inż. Marek Gos

Wróć