Badania

SKŁAD CHEMICZNY
Nazwa
składnika
Symbol

Zawartość średnia
[mg/dm3]

NAZWA UJĘCIA
Wartość dopuszczalna
[mg/dm3]
    NIWY SŁOPIEC-BORKÓW MARZYSZ SUKÓW MÓJCZA NIESTACHÓW SMYKÓW Polska Unia
Europejska
Norma wg Rozp MZ z dn. 13.11.2015
Magnez Mg+2 17,30 3,23 28,50 13,70 30,8 17,40 15,50 50,00 50,00  
Sód Na+ 4,82 1,85 1,08 5,49 8,48 2,02 8,05 200,00 175,00  
Żelazo ogólne Fe <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 0,07 0,20 0,20  
Siarczany SO4 -2 13,00 48,00 <10 31,00 17,00 16,00 <10 250,00 250,00  
Chlorki Cl- 24,00 15,00 16,00 25,00 36,00 22,00 17,00 250,00 200,00  
Azotany NO3- 15,90 12,20 15,80 17,30 27,7 6,34 0,78 50,00 50,00  
Fluorki F 0,10 0,12 0,25 0,25 0,10 0,11 0,11 1,50 1,50  
Twardość ogólna CaCO3 207,00 153,00 279,00 259,00 300,00 195,00 228,00 - - 60-500
Chlor wolny Cl         0,17     0,30    
n.n. - nie normowane