Cennik

Opłaty za wodę i ścieki
od 8 marca 2024

Woda

Grupa 1

Zaopatrzenie w wodę indywidualnych gospodarstw domowych , placówek oświatowych publicznych i niepublicznych oraz ochotniczych straży pożarnych:

  • 4,36 zł brutto za każdy m3 dostarczonej wody z wodociągu gminnego

  • 2,80 zł brutto stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc

 

Grupa 2

Zaopatrzenie w wodę dla pozostałych grup odbiorców:

  • 4,36 zł brutto za każdy m3 dostarczonej wody

  • 7,78 zł brutto stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc.

 

Ścieki

Grupa 1

Ścieki odprowadzane do kanalizacji zbiorczej przez indywidualne gospodarstwa domowe, placówki oświatowe publiczne i niepubliczne oraz ochotniczą straż pożarną:

  • 11,30 zł brutto za każdy m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji

Grupa 2

Pozostali odbiorcy z terenu miasta i gminy Daleszyce nie uwzględnieni w grupie 1:

  • 15,08 zł brutto za każdy m3 dostarczonych ścieków do kanalizacji

Cennik