Historia Zakładu

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach powstał 1 stycznia 1995r. na mocy uchwały Rady Gminy w Daleszycach i do dnia 31.03.2011r. funkcjonował w formie zakładu budżetowego.

Z dniem 1 kwietnia 2011r. nastąpiło przekształcenie Zakładu w spółkę prawa handlowego.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. obsługuje sieć i urządzenia wodno-kanalizacyjne na terenie gminy Daleszyce. Obecnie eksploatuje 3 oczyszczalnie ścieków, 7 ujęć wody, 180 km sieci rozdzielczej wody i 64 km sieci rozdzielczej kanalizacji.