Kontakt

Dane teleadresowe:

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o. o.
ul. Ługi 1, 26–021 Daleszyce
NIP: 657-28-83-110
REGON: 260460763
KRS: 0000381317

Konto: Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno Nr konta:79 84850009 0006 0121 2000 0001

Dane kontaktowe:

tel.: + 48 41 307 20 21
          664 161 663 - czynny 24h zgłoszenie awarii

adres do wysyłki stanów wodomierzy: e-mail: zuk@zukdaleszyce.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek : 7.00-15.00
KASA: poniedziałek – piątek : 7.30-14.30