Usługi

Zarządzenie

Nasza firma zajmuje się:

  • Wykonywaniem sieci wodociągowych,
  • Wykonywaniem przyłączy wodociągowych,
  • Wykonywaniem sieci kanalizacyjnych,
  • Wykonywaniem przyłączy kanalizacyjnych,
  • Wynajmem koparki,
  • Przepychaniem i czyszczeniem kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym,
  • Układaniem kostki brukowej.

Cennik usług

Usługi związane z opomiarowaniem zużycia wody:

  Rodzaj usługi Cena Netto Cena Brutto
1 Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza głównego i plombowanie na wniosek usługobiorcy. 140,00 zł 172,20 zł
2 Rozplombowanie i ponowne plombowanie wodomierza na wniosek usługobiorcy 80,00 zł 98,40 zł
3 Powtórne plombowanie wodomierza z przyczyn niezależnych od Spółki, brak zgłoszenia usługobiorcy 150,00 zł 184,50 zł
4 Montaż i plombowanie wodomierza na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor), na wniosek usługobiorcy 180,00 zł

221,40 zł

Plus koszt wodomierza i materiałów

5 Plombowanie wodomierza na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor), na wniosek usługobiorcy 100,00 zł 123,00 zł
6 Wymiana wodomierza głównego w miejsce uszkodzonego z przyczyn niezależnych od spółki. 180,00 zł

221,40 zł

Plus koszt wodomierza i materiałów

7 Sprawdzenie sposobu montażu podlicznika pod względem zgodności z przepisami, plombowanie na wniosek usługobiorcy 100,00 zł 123,00 zł
8 Wymiana podlicznika, na wniosek usługobiorcy 120,00 zł

147,60 zł

Plus koszt wodomierza i materiałów

9 Ekspertyza wodomierza na wniosek usługobiorcy 325,00 zł 400,00 zł
10 Montaż - demontaż wodomierza na hydrancie (plombowanie) 160,00 zł 198,80 zł

Usługi związane z eksploatacją sieci i przyłączy WOD-KAN

  Rodzaj usługi Cena Netto Cena Brutto
1 Usuwanie awarii sieci wodociągowej zarządzanej przez Spółkę spowodowanej przez obcy podmiot. Wg indywidualnej wyceny, plus materiały.
2 Likwidacja przyłącza wodociągowego. Wg indywidualnej wyceny, plus materiały.
3 Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego. Wg indywidualnej wyceny, plus materiały.
4 Zamknięcie przyłącza wodociągowego przy sprawnej zasuwie na wniosek usługobiorcy 100,00 zł 123,00 zł
5 Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego na wniosek usługobiorcy 100,00 zł 123,00 zł
6 Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego na wniosek usługobiorcy, w przypadku konieczności wykonania prac na przyłączu 150,00 zł 184,50 zł
7 Trwałe zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego na wniosek usługobiorcy Wg indywidualnej wyceny, plus materiały.
8 Ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego .na wniosek usługobiorcy 180,00 zł 221,40 zł
9 Ponowne uruchomienie przyłącza wod. po uprzednim uregulowaniu należności przez dłużnika 220,00 zł 270,60 zł Plus koszt wodomierza i materiałów.
10 Ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego po uprzednim uregulowaniu należności przez dłużnika 250,00 zł 307,50 zł
11 Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej na wniosek klienta 200,00 zł 246,00 zł
12 Wykonanie przyłącza wodociągowego - kanalizacyjnego Wg indywidualnej wyceny, plus materiały.
13 Montaż studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu wodociągowym Wg indywidualnej wyceny, plus materiały.
14 Udrażnianie kanalizacji urządzeniem WUKO za każdą rozpoczętą godzinę 180/h plus dojazd 4,00 zł/km 221,40/h plus dojazd 4,92 zł/km

Usługi związane z transportem i pracą sprzętu

  Rodzaj usługi Cena netto Cena brutto
1 Praca koparko-ładowarką 150,00 zł 184,50 zł
2 Opróżnianie szamb beczką asenizacyjną 6m3 210,00 zł 226,80 zł
3 Opróżnianie oczyszczalni przydomowych beczką asenizacyjną 240,00 zł 259.20 zł
4 Sam. ciężarowy VOLVO pow.3,5 t. wywrotka ład 5 t. 240,00 zł/h 295,20 zł/h
5 Praca kosiarką bijakową 240,00 zł/h 295,20 zł/h
6 Iveco poniżej 3,5 t. wywrotka ład.1000 kg 4.00 zł/km 4,90 zł/km
7 Iveco z HDS ład 800 kg 140,0 zł /h 172,20 zł/h

Stawki roboczogodziny

 
Brygada konserwatorów osoba/godzina

1 Praca w dni robocze godz 7.00 – 15.00 60,00 zł 73,80 zł
2 Praca w dni robocze godz.15.00 - 22.00 70,00 zł 86,10 zł
3 Praca w godz. 23.00 - 7.00 oraz dni wolne od pracy 100,00 zł 123,00 zł

Inne usługi

Inne usługi wykonywane przez ZUK Sp. z o.o. w Daleszycach na życzenie klienta. Wg indywidualnej wyceny, plus materiały